บางครั้งเมื่อเรามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เรามักจะใช้ยาหม่อง น้ำมันหรือเจลที่บรรเทาอาการปวดร่วมกับผ้าพันแผล หรือพลาสเตอร์บรรเทาปวดที่มีตัวยาบรรเทาอาการปวดในตัวเรียบร้อยแล้ว

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์